کار را از خانه انجام دادن وقتی که عادت نداشته باشیم  و در عین زمان مواظبت ازاطفال و همگاری در قسمت  وظایف مکتبی اطفال  اسان نیست.. یک چوکات کاری و پلان مشترک جهت تقسیم اوقات روزانه می تواند مفید واقع شوند. البته این ها یک پیشنهاد اند که می تواند مفید واقع شوند. اگر شما  کدام نظری دیگری دارید، با ما تقسیم کنید.

یک وقت معین را جهت بیدار شدن از خواب تعیین کنید.

وظایف روزانه خویش را که ترکیبی از کار های انجام شدنی و همچنان چیز های که تفریح آور باشند، به طور واقعبینانه پلان نمائید

اگر از خانه بیرون نمی توانید، با انتخاب یک جای مناسب در نزدیک پنجره از روشنی روز بیشتر استفاده کنید. وقتی بیرون می روید، متوجه علایم بهار شوید که هر روز شگوفا تر می شود. اگر انسان از روشنی روز به حد کافی استفاده نماید، می تواند شب بهتر بخوابد.

آیا کدام چیزی وجود دارد که شما می خواستید آن را یاد بگیرید، ولی برای آموختن آن وقت نداشتید؟ شاید فعلان امکانات و راه های وجود داشته باشد که این کار را عملی سازید؟

کمک کردن به افرادی را که حال شان خوب نیست و به رهنمایی شما احتیاج دارند، یکی از پلان های شخصی خود بسازید.

در آخر روز، یکبار نظر اندازی کنید که چه کار های انجام داده اید و کدام آنها مفید بودند و در روز بعدی چه کار های دیگر را باید انجام بدهید و یا هم کدام تغییراتی را می خواهید بیاورید.

طوری لباس بپوشید که گویا بیرون می روید. این عمل در تنظیم چوکات کاری روزانه می تواند مفید واقع شود.

اجرای فهالیت های مخصوص را برای آخر هفته بگذارید.

سپورت کردن در منزل! حرکات مختلف را می توان با وسایل ساده انجام داد. مثلا، استفاده از بوتل پر شده، جهت وزنه برداری و استفاده از چوکی جهت حرکات ورزش دیگر. فعالیت های جسمی باعث بهتر شدن حالت مزاج ما می گردد. هر اندازه که عضلات خویش را حرکت بدهیم، به همان اندازه از شدت فشار روانی کاسته می شود. برای هفته آینده خود پلان ورزشی واقعبینانه بگزارید و پیشرفت خود را نوشته کنید.

معلومات جمعی ما را با در جریان قرار دادن حوادث کمک می کنند. اما در ارتباط بودن با دیگران بهتر تر است. توجه کنید که معلومات را چگونه و از کدام طریق حاصل می کنید. شاید بهتر باشد که یک وقت معین را جهت صحبت ویدیویی با رفقا و اعضای فامیل خود تعیین نمائید.

با وجود نداشتن عادت، اگر شما با افرادی زیاد یکجا زندگی می کنید و بیشترین وقت را با آن ها یکجا هستید، کوشش کنید که لحظاتی را در یک اطاق تنها باشید.

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!