سترس (فشار روحی) همیشه چیزی منفی نیست!

در زندگی روزمره ما ، سترس معمولآ به معنای منفی شناخته شده است. این فقط تا حدی حقیقت دارد! سترس مجموعآ برای انکشاف و بقا ما مهم است.

در حالت فشار حد اکثر، ما در موقعیتی می باشیم که بیشتر متوجه خطرات احتمالی شویم و معلومات تازه را به سرعت اخذ کنیم و قادر به کشف چیز های جدید باشیم. این حالت را سترس مثبت میگویند، یک مثال خوب آن، مسابقه دوش و همچنان هیجان رقص خوشی می باشند. چنانکه، بعد از سترس مثبت، استراحت نیر خوشآیند می شود. یعنی یک خستگی خوشآیند بعد از انجام موفقانه یک عمل.

البته، تحمل کردن فشار برای مدت طولانی و یا اینکه کار های زیاد را در یک وقت انجام دهیم، می توانند که سبب مشکلات گردند و وجود انسان نیز نتواند که تعادل بین استراحت و فشار را مثل همیشه حفظ نماید. این حالت می تواند که بالای سلامت روانی و جسمی ما تاثئر نموده و اثرات خود را بر کیفیت هماهنگی ما با محیط اطراف و روابط مان با دیگران نیز به جا بگذارد.

سترس شدید و طولانی  می تواند خود را در بخش های متفاوت نشان بدهد.

جسمی، به طور مثال  مشکلات خواب، مشکلات اشتها و یا نارامی مداوم

اجتماعی، به طور مثال عقب نشینی، ترس از تنها بودن و یا رفتار خشمگین

عاطفی، به طور مثال،احساس خالی بودن، اگثرآ خشم و یا احساس تحرک بیش از حد.

افکار، به طور مثال، داشتن افکار ناخوشایند، دور یک فکر چرخیدن  و یا افکار پرخاشگر.

اگر این تشویش را می کنید که زیادی از علایم سترس را نزد خود و دیگران مشاهده می نماید مهم است که کمک بخواهید. از فامیل، دوستان و طبعآ از تخصصین! طریقه های زیادی وجود دارند که به انسان کمک می کنند که بعد از فشار زیار احساس بهتر نمایند.

Knowledge

منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

Read More »

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!