ما مشترکآ تنها هستیم

می خواهید که در مقابله با سترس کاری انجام دهید؟ صندوق کاری ما  شمارا کمک میکند!

تمام روز را در خانه بودن، برای شما چه قسم می گذرد؟

گرچه در خانه ماندن ظاهرآ آسان به نظر می خورد! اما با وجود آن سنکینی و فشار آن را احساس می کنیم. فشار های از قبیل این که، چگونه از وقت  خویش استفاده معقول نمائیم و در مقابل سنگینی فشار ها گیچ و مات نشویم و در مقابل مرض کرونا امادگی خوب داشته باشیم. این گونه فشار ها را از طریق اطلات جمعی نیز حس می کنیم گرچه#flattenthecurve, #stayathome  مهم و خوب  اند، اما نسبت دستورات خویش ما را زیاد تر تحت فشار نیز قرار می دهند.

در شرایط تجرید اجتماعی فعلی، همه ما چه مجرد و چه فامیل دار، با این چالش روبرو هستیم که پروگرام روزانه خویش را در یک فضای تنگ تر تنظیم نموده و از جنجال و کشمکش اجتناب کنیم. با پروگرام #همه مشترکآ تنها هستیم، می خواهیم که یک محیط مطمئن تر را عرضه کنیم. در اینجا هیچ کس مجبور نیست کاری انجام دهد، شما در اینجا فقط

فقط نفس گشیدن عمیق، فقط راحت ساختن و فقط ناظر بودن و چیزی برای خود کمایی کردن، کافی می باشد. در این قسمت ما نظرات و شیوه های را پیشکش می نمائیم که نشان می دهند، که در مقابل سترس، برخورد شما چگونه باشد و فامیل خویش را نیز در چنین شرایط دشوار همراهی کرده بتوانید.

اجتماع یا جماعت

ما مشترکآ با هم کار می کنیم تا اینکه گراف سرایت را در سطح پائین تر نگه کنیم. البته  شرایط حاصر تقریبآ هر یک ما را این فکر مشغول ساخته است که زندگی شخصی و زندگی عزیزان ما چه قسم پیش خواهد رفت. اینگونه ترس و تشویش و فشار های زندگی، باعث می شوند که گراف سترس را نتوانیم در سطح انعطاف پذیری نگه بداریم. مخصوصآ که وظیفه داریم، شرایط فعلی را به حیث فامیل و اجتماع باید مشترکآ تحمل کنیم.

در  شرایط حاضر کدام راه حل سریع نیز وجود ندارد، اما جهت کمتر ساختن ترس و فشار روانی برای خود و یکدیگر، امکانات عملی وجود دارند.

مثال های خوبی در این قسمت موجود اند که نشان می دهند، اجتماع ما تا چه اندازه انعطاف پذیر است و چگونه اجراآت میکند.ما نیز می خواهیم از طریق دانش؛ امکانات و از طریق شبکه ارتباطات خویش در ساحه انعطاف پذیری مفید واقع شویم. ما از مدت سه سال به این طرف در شهر هامبورگ و اطراف آن ورکشاپ های زیادی را در قسمت انعطاف پذیزی انجام داده ایم و از این طریق، در مورد اینکه انعطاف پذیزی در اجتماع چه مفهوم دارد، بیشتر آموختیم.

حال میخواهیم که شما را با دانش و تجارب خویش شریک سازیم و در ضمن از شرکت کنندکان و همکاران خویش که تا اکنون ما را همرایی کرده اند، قلبآ سپاسگزاری کنیم.

بیائید و بگذارید که مشترکآ تنها باشیم

ابعطاف پذیری چیست؟

انسان می تواند که در اثر فشار بیش از حد، رفتار خشونت آمیز و خود خواهانه را به حیث واکنش طبعی از خود تبارز بدهد. گاهی نزد بعضی انسان ها، غصه و تشویش زیاد در باره دیگران (عزیزان) باعث عکس العمل در مقابل فشار میگردد. نزد بعضی ها آثار فشار را کمتر متوجه می شویم، گویا که تحت فشار نیستند. البته هر یک به شیوه خود عکس العمل نشان می دهد و هر یک جهت حفظ انعطاف پذیری و تعادل خویش به طریقه خود عمل می کند.

انعطاف پذیری یک توانایی است که انسان را قادر می سازد، حتی تحت فشار بلند نیز تغییر پذیر باشد و انکشاف کرده بتواند. هر انسان به اندازه های معین دارای این چنین خصوصیات می باشد. بنآ، در موقعیت فعلی که ما قرار داریم، هر یک می توانیم کم و بیش از آن استفاده کنیم. عقیده عمومی این است که انعطاف پذیری یکی از خصوصیات انسان قوی و تکرو می باشد. در حالیکه انعطاف پذیری زیاد تر مربوط روابط بین انسانی می گردد و داشتن اعتماد نقش کلیدی را در آن بازی می کند.

انعطاف پذیری اجتماعی

مخصوصآ در حالاتی که باید همه ما ترس و احساس خطر را تحمل کنیم، روابط بین انسانی یک نقش مهم را در حفظ سلامت روانی بازی می کنند. دانستن اینکه ما تنها نیستیم و می توانیم به دیگران اعتماد کنیم، یکنوع احساس امنیت را بار می آورد. زیرا، انسان در تکامل تدریجی خویش، یک موجود اجتماعی بار آمده است و بقای حیات ما در جمع بهتر تضمین می گردد. در حال حاضر دید و باز دید های که ما به آن ها عادت کردهایم، تحقق پذیر نیستند.

اما با وجود اینکه ما مجبور به فاصله گیری از یکدیگر هستیم، خیلی مهم است که با آنها در ارتباط باشیم. راه حل های خوب و ابتکاری در این قسمت وجود دارد. ما نیز راه حل و مهارت های را پیشکش می کنیم که نشان می دهند، انسان در شرایط حاصر، انعطاف پذیری خویش و انعطاف پذیری جمعیت را چگونه تقویت کرده می تواند.

سپاسگزاری

فعلا همه ما وابسته همدیگر هستیم. مخصوصآ از خدمات افرادی که همه روزه مصروف کمک به بیماران و حفاظت از امور صحی ما هستند. باید که سپاسگزاری نمائیم. هر یک ما مثال های برجسته ای داریم که چگونه یک شخص ما را کمک کرده است و یا ما شخص دیگری را کمک کرده ایم.

ایا می دانستید که انسان نمی تواند در عین زمان هم سپاسگزار باشد و هم احساس غضب و ترس نماید؟ خود تان امتحان کنید!

شکر گذاری یکی از سالم ترین احساس های که سبب آزاد شدن هورمون های احساس خوش بختی، نزد انسان می گردند. این هورمون ها باعث کم شدن فشار های روانی می شوند.

آیا کسی در اطراف شما وجود دارد که شما سپاسگزار او هستید؟ فروشنده سوپر مارکت، پستچی، یک عضو خانواده، یک دوست؟ بسیاری از افراد نیز وقتی به اعتقادات خود فکر می کنند احساس سپاسگزاری می کنند.

برای یک لحظه امتحان کنید که در اثر یاد آوری از مشکور بودن به یک شخص، چه احساسی به شما رخ می دهد.

یک پیش نمایش کوچک

Knowledge

چیزی مشترک همه ما: سیستم اعضاب

گرچه، انسان ها در مورد سلامت روانی افکار متفاوت دارند، با وجود آن همه ما یک چیز مشترک داریم که عبارت از: سیستم اعصاب خود کار می باشد. چنانچه، عکس العمل آن در مقابل فشار (سترس) و یا احساس خوشی، نزد هر یک ما مشابه است. خود کار به خاطر این گفته می شود که به تنهایی جهت بقای ما کار می کند. اما می توانیم بالای آن تأثیر نیز داشته باشیم.

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 28. Mai - immer Dienstag ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!