آیا از دلداری دادن به یک شخص، کدام خاطره را به یاد دارید؟ شاید که آن دلداری دادن ، برای شما نیز یک تآثیر آرامش دهنده را به جا گذاشته باشد.

ما انسان ها طوری ساخته شده ایم که احساسات را با همدیگر درک می کنیم. چنانکه، ما اکثرآ بدون اینکه متوجه شویم، احساسات دیگران را انعکاس می دهیم. و به این طریق می توانیم که احساسات خویش را متقابلا به همدیگر انتقال بدهیم. این مسئله هم در مورد احساس های خوب و هم خراب صدق می کند. حال امتحان کنید که به اطفال خویش نیز احساس آرامش، جرئت و مهربانی را انتقال داده بتوانید! شما از طفل خویش به طور مثال سوال کنید:

کدام یک از اسباب بازی (خرسک) تو امروز به بغل گیری نیاز دارد؟

1

به طفل خود کمک کنید که یک اسباب بازی (خرسک) را انتخاب نماید که کمی غمگین و مضطراب به نظر مخورد. شاید اسباب بازی در چنین لحظات احساس تنهایی نماید و یا نگران باشد که چه اتفاق رخ خواهد داد. خود شما یک اسباب بازی را انتخاب کنید و آن را نوازش بدهید و به طفل خویش نشان دهید که چگونه می تواند به اسباب بازی خود آرامش دهد. از دختر و یا پسر خویش بپرسید، که آیا کدام اسباب بازی خود را می خواهد در آغوش بگیرد.

از فرزند خویش خواهش کنید که اسباب بازی خود را در آغوش بگیرد، از او سوال کنید: می توانی از اسباب بازی خود موراقبت کنی؟

زیر نویس:در اوقات که فشار زیاد باشد می تواند که لمس کردن به ما آرامش دهد.

2

به فرزند خویش نشان دهید، که چه قسم اسباب بازی خود را نوازش کند شاید او می خواهد چند کلمه آرام بخش به اسباب بازی خود بگوید که به خصصوص دوست دارد.

اگر می خواهید می توانید به او “آغوش گرفتن مانند یک پروانه” را نشان دهید. در این رابطه به شانه راست و چپ خویش آرام و پشت سر هم بزنید. به سرعتی که برای شما خوشآیند باشد.

اساس تکراری: چه تغییری به بدن می آید؟

تصویر: آغوش گرفتن آرامش می بخشد

3

با فرزند خود یکجا مشترکآ یک اسباب بازی را نوازش دهید و متوجه آن باشید که چه تغییراتی به طفل خود ملاحضه می کنید – تنفس، تنش اعضلات، حالت چهره؟

چه تغییرات را در خود مشاهده می کنید؟ اگر تغییرات خوشآیند باشند آن را از طریق انعکاس دادن به طفل خود نشان دهید و تشویق کنید که توجه نماید که در آغوش گرفتن و نوازش دادن کمک می کنند؟

زیر نویس: اندازه ترس و تشویش می توان کوچکتر ساخت و یاهم نه؟ این تمرینات در صورتی کمک می کنند که مورد علاقه طفل شما قرار بگیرد . بگذارید که خودش انتخاب کند که آیا این را می خواهد انجام دهد و یا هم نه.

در تطابقت با کار: https://www.nbci.nlm.nih.gov/pubmed/215945

آیا کدام تعییر را متوجه شدید وقتی این تمرین را انجام دادید؟

شاید نفس ازاد تر، افکار آزاد و یا عضلات کم تنش؟

شاید با هم لبخند زده و یا خندیده باشید

و یا هم شاید علاقه داشته باشید که این تمرین را با دوستان مشترکآ انجام دهید.

نظریات خود را زیر تمرینات با ما در میان بگذارید که چه تجاربه کرده اید!

CORESZON Workshop 9. und 16. März

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!