در اقات غیر معمولی واکنش استرس طبیعی است.

استرس دوامدار و شدید به انسان روحن و جسما تعصیر میگذارد. مقالات در مورد صحت جسمی انسان در هنگام یا بعد از حوادث های مشابه مانند پاندمی ویروس کرونا نشان می دهند که احتمال که انسان در طول و یا بعد این حادثه احساس بد کنند، افزایش می یابد.

یعنی که واکنش استرس مانند مشکلات خواب، نارامی مداوم، خشم و دور یک فکر چرخیدن در این شرایط عکس العمل های طعبیی هستند. و همچنین ترس یک عکس العمل طعبیی است چونکه چیزی را تجربه میکنیم که قبلا با آن آشنای نداشتیم. و این شرایط نیز باحث این میشود که همه ما بیشتر اعطیاد میکنیم به خطرات ممکن.

عکس العمل در مقابل خطرات ممکن، از یک طرف که مفهوم حفاظتی را برای ما دارد، اما یک مقدار قوت ما را نیز می گیرد که برای صحت ما قیمت تمام می شود.

خوشبختانه، از طریق تحقیقات با انسان های که با عین شرایط مواجه شده اند، می دانیم که عوامل دیگری وجود دارند که در حفظ سلامتی ما کمک می کنند. قوی ترین آن داشتن روابط خوب با دیگران می باشد.

از این سبب خیلی مهم است که از خود و از یکدیگر به شیوه بهتر مراقبت و پرستاری کنیم.

دست آورده های ما می توانند که در این زمینه ممد واقع شوند. شما می توانید از آن ها به شکل فردی و یا مشترکأ با دیگران استفاده نمائید. فکر می کنیم، شریک ساختن با دیگران مفید تر باشد. البته، در صورتیکه خواسته باشیم. اگر متوجه می شوید که این شیوه ها کافی نیستند، می خواهیم شما را جهت جلب کمک و صحبت با رفقأ، خانواده و یا یک متخصص تشویق کنیم.

اگر دنبال کمک هستید، می توانید در اینجا، خلاصه از خدمات مشاوره به دست بیاورید. در طول کمپاین ما می خواهیم که صندوق کاری (جوکات کاری) خود را با کمک های بیشتر تکمیل نمائیم.

بسیاری از انسان ها جرات نمی کنند که کمک بخوایند. اکثرأ به دلیل اینکه احساس می کنند که باید به تنهایی مشکل خویش را حل کنند. کمک خواستن یک علامت قوی (توانا) بودن است!

ایا کدام شخص در اطراف شما وجود دارد که با او می خواهید صحبت کنید؟

اگر شما نمی خواهید با کسی صحبت نمائید در این صورت ما این شماره های تیلفون را به شما پیشنهاد می نمائیم.

انعطاف پذیر بودن یعنی کمک کردن به دیگران و همچنان مورد کمک قرار گرفتن.

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!