یکی از بهترین طرق مدافعه و کم کردن سترس فعالیت جسمی می باشد. قلب در حال فعالیت، به طور خوش آیند قوی تر کار میکند. این یک فشار مثبت است. فعالیت جسمی، وجود ما را نیز کمک میکند که تاثیرات ترس و فشار را جبران نماید. در حالیکه در وقت احساس ترس بر عکس آن می باشد.

آیا اطاق و جای خورد است؟ اما می توان بسیار حرکات را در یک اطاق کوچک نیز انجام داد. مثلا وزنه برداری.

اگر سامان وزنه برداری ندارید، میتوانید از بوتل های آب پر شده به اندازه که می خواهید استفاده کنید.

تمرین جسمی، یکی از موثر ترین وسیله در مقابله با ترس و افسردگی می باشد. اگر تا به حال این کار را نکرده باشید، لطفآ با وزنه های کم تر شروع کنید، تا اینکه عضلات خود را بدون صدمه قوی بسازید.

و فراموش نکنید که قبل از ورزش و به تعقیب آن عضلات خویش را انبساط و استراحت بدهید. انبساط عضلات همچنین بدن را در جهت کم کردن سترس کمک می نماید.

 

در اوقاتی که ما تسویش زیاد داریم، در بدن یک احساس تنگی و یا سفتی می کنیم.

کدام شیوه فعالیت، شما راکمک می کند که خود را آسوده تر و آرام تر احساس کنید؟

بعد از یک جد و جهد ورزشی، چه تفاوت و تغییر درونی را احساس می کنید؟

کوشش کنید که آن را برای خویش و یا دیگران تشریح کنید.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!