این تمرین را می توانید به تنهایی و یا تمام اعضای خانواده انجام داد. و یا در جماعت که در آن شما زندگی می کنید.

کدام یکی از افکار، مهارت ها و ارزش ها شما را کمک می کنند تا این زمان را یکجا تحمل کنید.

با این فهالیت ها شما می توانید مکالمه ای را با دیگران شروع کنید. شاید حتی بعضی از نیرو های از خانواده و یا اجتماع خود را کشف کنید که قبلا به آنها توجه نکرده بودید.

مدل ما چهار حوزه دارد که آنها را می توانید با ایده های خود پر کنید. البته هم شما می توانید مدل شخصی خود را نقاشی کنید. اگر نمی خواهید مجبورنیستید که نقاشی کنید! به جای آن می توانید که تصاویر را قیچی نموده و آن را بچسبانید، و یا راه های هنر مندانه دیگر پیدا کنید.

در یکی از حوزه ها می توانید رسم یک حیوان را نقاشی کنید که نشانه آن باشد که شما به عنوان خانواده این اوقات را چگونه تحمل می کنید.

در حوزه دوم می توانید تصویر یک گل، درخت و یا گیاهان دیگر را نقاشی نمود که آن بیانگر باشد که شما به عنوان یک خانواده چه ریشه های را دارید و چگونه با هم رشد می کنید.

در حوزه سوم می توانید چیزی را نقاشی نمود که نمایانگر زمان چالش آفرین کنونی را نشان بدهد، به طور مثال یک کوه بلند.

در حوزه آخریک تصویر که آمید شما را به آینده نشان می دهد. مثال طلوع آفتاب؛ و یا چیزی دیگر که به ذهن شما می آید.

در قسمت بالا جا است برای شعار تشویق دهنده که شما به این زمان به عنوان خانواده فکر کردید.

اگر این تمرین مورد پسند تان واقع گردیده باشد، می توانید که آن را هر هفته تکرار کنید. به نسبت اینکه در مرور زمان، نزد هر فامیل نظریات تازه و قوی به وجود می آیند. شاید علاقه بگیرید که آنها را با انسان های که از جمله اعضای فامیل و جمعیت شما اند، شریک سازید. اگر می خواهید در باره تجارب و نظریات خویش، صحبت کنید، تبصره خویش را در چوکات تعیین شده بنویسد. ما علاقه زیاد داریم که بدانیم، تاثیر تمرینات بالا شما چه قسم بوده است. ما خیلی خوشحال می شویم که تصویر های از نشان فامیل خویش را به mail@coreszon.com بفرستید.

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!