صندوق کاری ما برای زمان چالش آفرین

اینجا در صندوق کاری تمرینات و اطلاعات را پیدا می کنید که بر پائین اوردن سترس به شما کمک می کنند. آنها به چهار رشته تقستم شده اند. تا شما  چیزی را که میخواهید  آن  به سرعت  پیدا کرده بتوانید. آیا برای خویش می خواهید کاری انجام دهید؟ در این صورت به صندوق کار برای خانه نگاه کنید. اگر کمک برای اطفال صرورت دارید در صندوق کار برای خانواده ها کمک های عملی پیدا می کنید که انها برای تمام اعضای فامیل مفید هستند.

صندوق کار برای خانه

فعالیت های که می توانید به تنها و یا با دیگران انجام بدهید. در خانه و یا آنلاین.

صندوق کار برای خانواده ها

فعالیت  های مشترک برای کاهش استرس و ترس

دانش

مقالات کوتاه که از انها می توانید یاد بگیرتد که چه چیزی پشت صندوق کار است

کمک های بیشتر

پیوند تماس به شماره های اضطراری و دیگر لینک های  کمک دهنده که ما دائمآ برای شما بروزرسانی می کنیم.

چرا صندوق و یا چوکات کار بر علیه سترس؟

در زمان  که حالا داریم این  طبیعی  است که ما احساس همیشگی را نداشته باشیم. ما همه به مقایسه هفته های قبل  بیشتر با استرس روبرو هستیم.  این میتواند از طریق جسم، افکار، احساسات و رفتار ما  خود را نشان بدهد. و همچنان در روابط ما به فامیل، دوستان و دیگر افرادی که در اطراف ما هستند.

صندوق کاری ما به نیرو  های مجوده شما تقویت می بخشد  واز  تأثیرات فشار بیش از حد جلوگیری می نماید. چون فعلا در شرایط زندگی می کنیم که سیستم دفاعی روحی بدن مان رادر معرض امتحان قرار داده است. سولات  متقابل  از حوال همدیگر حالا بسیار مهم هستند. امیدوار هستیم که صندوق کاری ما  به شما و یا کسی دیگر در اوقات سترس زیاد،  ترس و یا خستگی احساس  امنیت بدهد.

در حال حاظر، سیستم معافیت روانی شما بهترین اجراآت می کند!

بسیاری از ما متوجه شده ایم که شرایط فعلی ما را در معرض امتحان قرار داده است. وقیتکه انسان در خانه تنها زندگی و کار می کند، می تواند که در دراز مدت انسان را تجرید کند. در حالیکه، روابط و تماس ما با رفقأ و همکاران یک بخش مهم سیستم معافیت روانی را تشکیل میدهند. فعلآ  تعداد زیاد ما کمبود آن را احساس می کنیم. سپری کردن اوقات زیاد در منزل برای بسیاری از فامیل ها یک امتحان سترس نیز می باشد. ترس و تشویش های که سبب آن مشکلات بیرونی از قبیل مضیقه مالی می باشند، نیز یک فشلر اضافی را خلق نموده و سبب مصرف انرژی  بیشتر می گردند.

اما خبر خوب این است که سیستم معافیت روانی و روحی ما بعد از تحمل فشار طاقت فرسا، می تواند که دوباره به حال استراحت برگردد. کار های پیشگیرانه زیادی را می توان جهت تقویت سیستم معافیت روانی خویش انجام داد. شاید بدون اینکه متوجه شوید، آن ها را انجام می دهید. مثل یک باغ که بعد از خشکسالی و یا طوفان به مواظبت خاص ضرورت می داشته باشد.

دانشتن این موضوع مهم است که سیستم معافیت روانی ما بهترین کار  را انجام  می دهد. عکس العمل ها در مقابل فشار، مثلا، ترس، غضب و احساس نا امیدی کدام علامت ضعف و مریضی نستند، بلکه عکس العمل های نورمال انسان  در مقابل شرایط غیر عادی می باشند. بنآ، اگر متوجه می شوید که شما و یا اطرافیان نزدیک  شما خود را سر حال احساس نمی کنند، مهم است که بدانید: امکانات زیادی جهت کمک گرفتن در شهر شما و یا هم از طریق  آنلاین وجود دارند. کمک خواستن در چنین موارد، یک علامت خوب انعطلف پذیری است؟

#WEAREalonetogether

This campaign is a joint project of the Peter Möhrle Foundation and the University of Hamburg Medical Center in cooperation with the Ehlerding foundation. 

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!