صندوق کار برای خانه

در اینجا  می توانید تمرینات (فعالیت های) ساده برای پائین آوردن سترس پیدا کنید. هر یک از آن فعالیت ها را امتحان کنید و ببینید که کدام یک برای شما شخصآ خوب هستند. این نزد هر انسان مختلف است، چونکه هر شخص انتخاب خود را دارد. خود شما پیدا کنید که کدام یکی از فعالیت ها در وقتی که سترس دارید کمک می کنند.

توقف دادن سترس

وقتی که سیستم اعصاب در اثر فشار بسیار هیجانی می باشد، در جسم نیز احساس های ناخوش ایند ظاهر می شوند.

تقویت بخشیدن نیروها

ما اکثرآ در مورد مسایلی با هم صحبت می کنیم که باعث ترس و قهر می شوند. در حالیکه از نکات قوی مهن و شریک ساختن آن با دیگران، پله دیگر ترازو را می سازد.

دستان کمک کننده

این تمرین، با وجودیت مشکلات و جالش ها، توجه شما را به بعضی چیز های دیگر جلب می کند.

تقسیم اوقات کاری می تواند که آرام بخش باشد!

کار را از خانه انجام دادن وقتی که عادت نداشته باشیم و در عین زمان مواظبت ازاطفال و همگاری در قسمت وظایف مکتبی اطفال اسان نیست.. یک چوکات کاری و پلان مشترک جهت تقسیم اوقات روزانه می تواند مفید واقع شوند. البته این ها یک پیشنهاد اند که می تواند مفید واقع شوند. اگر شما کدام نظری دیگری دارید، با ما تقسیم کنید.

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 28. Mai - immer Dienstag ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!